Norsk | English

Søk etter forskningskompetanse:
Om NINFO: Tematiske områder: Geografiske områder:
Institusjonsoversikt
Forskeroversikt
Utvikling og menneskerettigheter
Natur, miljø og klima
Konflikt, krig og fred
Økonomi og globalisering
Kultur og religion
Organisasjoner, stater og styresett
  Afrika
Amerika
Asia
Europa
Polområdene


Denne databasen gir en samlet oversikt over aktuell forskningskompetanse hos sentrale norske forskningsinstitusjoner som arbeider med internasjonale forhold. Basen er søkbar både på fagområde/tema, land/regioner, institusjoner og navn på enkeltforskere.

Målet er at journalister, politikere, byråkrater, NGOer, akademikere og næringslivet lettere skal kunne finne fram til den forskeren som kan dekke fortløpende kunnskapsbehov og kommentere/rådgi på enkeltsaker.

Institusjonene som er med i NINFO-databasen:

Chr. Michelsens Institutt
CICERO Senter for klimaforskning
Forsvarets Forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens Institutt
Institutt for Fredsforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Senter for utvikling og miljø
 

Teknisk ansvarlig: robert.sjursen@cmi.no